+420 605 29 55 50
info@mobil-tabor.cz
www.mobil-tabor.cz
Pravidla soutěže „Vyhrajte reproduktor CM51 HUAWEI přenosný Bluetooth“
1. Soutěž organizuje Jindřich Vlášek, se sídlem Riegrova 163, 54701 Náchod, IČO: 70657637. Účast v
soutěži je zdarma a není podmíněna nákupem zboží či služeb od Jindřicha Vláška.
2. Soutěž trvá od 26. 11. 2019 do 10. 12. 2019. Soutěží se o bezdrátová sluchátka. Výherce
zveřejníme 11. 12. 2019 na Facebook stránce Mobil Tábor
( https://www.facebook.com/mobiltabor/).
3. Zájemce o účast v soutěži musí být aktivní uživatel Facebooku a musí na něm tedy mít osobní profil
a být fanouškem Facebook stránky Mobil Náchod / Mobil Tábor.
4. Soutěž je založena na zveřejnění komentáře pod soutěžním příspěvkem. Jediné, co musí soutěžící
udělat, je napsat do komentáře pod příspěvkem odpověď na otázku: „Na jaké adrese se nachází naše
kamenná prodejna?“. Zveřejněním komentáře pod příspěvkem se uživatel stává soutěžícím.
5. Vítězem se stane jedna osoba, která bude vylosována ze všech komentářů pod soutěžním
příspěvkem. V komentáři musí být uvedena správná odpověď.
6. Výherce musí splňovat všechna kritéria uvedená výše.
7. Výherce bude o výhře vyrozuměn do komentářů pod soutěžním příspěvkem, kde bude vyzván
k zaslání svých kontaktních údajů.
8. Bude-li mít organizátor oprávněné podezření na podvodné, nepoctivé nebo nekalé jednání účastníka
soutěže či jiné osoby, která účastníku soutěže napomohla či mohla napomoci k výhře, nebo pokud k
takovému jednání dojde, bude účastník ze soutěže vyloučen; to platí stejně i v případě jiného jednání
účastníka soutěže či jiné osoby, která účastníku soutěže napomohla či mohla napomoci k výhře, jenž
je jinak v rozporu se soutěžními pravidly či podmínkami. Účast v soutěži nelze vymáhat soudní cestou.
9. Výhra účastníka soutěže, kterou z důvodů spočívajících nikoli na straně organizátora nebude možno
doručit, propadá ve prospěch organizátora. Organizátor neodpovídá za ztrátu, poškození, zničení, či
nedoručení oznámení o výhře nebo za ztrátu, poškození, zničení, či nedoručení výhry samotné z
důvodů spočívajících na straně účastníka soutěže nebo poskytovatele služeb elektronických
komunikací, poskytovatele poštovních služeb či jiného doručovatele.
10. Na výhru nevzniká právní nárok a není možné ji směnit za hotovost ani místo nich požadovat jiné
plnění.
11. Účastník soutěže dává svojí účastí v soutěži souhlas organizátorovi se zpracováním jeho osobních
údajů, pro účely organizace soutěže a v rozsahu nutném k tomuto účelu, včetně souhlasu s jejich
zveřejněním na facebookových stránkách https://www.facebook.com/MobilNachod/ a
https://www.facebook.com/mobiltabor/ v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních
údajů a zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, v platném znění. Účastník soutěže
zároveň uděluje Jindřichu Vláškovi souhlas se zasíláním informací o pořádaných akcích a jiných
aktivitách, jakož i obchodních sdělení na poskytnutou e-mailovou adresu, ve smyslu zákona č.480/2004
Sb., o některých službách informační společnosti, a to až do písemného odvolání souhlasu, a to na dobu
trvání tří let, nebude-li odvolán dříve. Organizátor soutěže je oprávněn zpracovávat osobní údaje
poskytnuté účastníky soutěže po dobu trvání soutěže a po dobu přiměřenou po jejím skončení,
nejpozději však do konce třetího měsíce po skončení soutěže. Účastník soutěže má právo k jejich
přístupu, je oprávněn písemně požádat o poskytnutí informace o osobních údajích, které jsou o něm