Vykoupíme

Váš telefon 

Kontaktujte nás

Mobil Tábor

605 29 55 50

Mobil Náchod

608 77 77 27

 

 

 

+420 608 777 727           

+420 605 295 550

info@mobil-tabor.cz       

info@mobil-nachod.cz    

www.mobil-tabor.cz
 
Pravidla soutěže „Vyhrajte bezdrátová sluchátka s Mobil Náchod“


1. Soutěž organizuje Jindřich Vlášek, se sídlem Riegrova 163, 54701 Náchod, IČO: 70657637. Účast v soutěži je zdarma a není podmíněna nákupem zboží či služeb od Jindřicha Vláška. 
2. Soutěž trvá od 21. 8. 2019 do 8. 9. 2019. Soutěží se o bezdrátová sluchátka. Výherce zveřejníme 10. 9. 2019 na Facebook stránce Mobil Náchod (https://www.facebook.com/MobilNachod/).
3. Zájemce o účast v soutěži musí být aktivní uživatel Facebooku a musí na něm tedy mít osobní profil a být fanouškem Facebook stránky Mobil Náchod.
4. Soutěž je založena na zveřejnění komentáře pod soutěžním příspěvkem. Jediné, co musí soutěžící udělat, je napsat do komentáře slovo „Mobil Náchod“. Zveřejněním komentáře pod příspěvkem se uživatel stává soutěžícím.
5. Vítězem se stane jedna osoba, která bude vylosována ze všech komentářů pod soutěžním příspěvkem. V komentáři musí být uvedena správná odpověď. 
6. Výherce musí splňovat všechna kritéria uvedená výše. 
7. Výherce bude o výhře vyrozuměn do komentářů pod soutěžním příspěvkem, kde bude vyzván k zaslání svých kontaktních údajů. 
8. Bude-li mít organizátor oprávněné podezření na podvodné, nepoctivé nebo nekalé jednání účastníka soutěže či jiné osoby, která účastníku soutěže napomohla či mohla napomoci k výhře, nebo pokud k takovému jednání dojde, bude účastník ze soutěže vyloučen; to platí stejně i v případě jiného jednání účastníka soutěže či jiné osoby, která účastníku soutěže napomohla či mohla napomoci k výhře, jenž je jinak v rozporu se soutěžními pravidly či podmínkami. Účast v soutěži nelze vymáhat soudní cestou.
9. Výhra účastníka soutěže, kterou z důvodů spočívajících nikoli na straně organizátora nebude možno doručit, propadá ve prospěch organizátora. Organizátor neodpovídá za ztrátu, poškození, zničení, či nedoručení oznámení o výhře nebo za ztrátu, poškození, zničení, či nedoručení výhry samotné z důvodů spočívajících na straně účastníka soutěže nebo poskytovatele služeb elektronických komunikací, poskytovatele poštovních služeb či jiného doručovatele.
10. Na výhru nevzniká právní nárok a není možné ji směnit za hotovost ani místo nich požadovat jiné plnění.
11. Účastník soutěže dává svojí účastí v soutěži souhlas organizátorovi se zpracováním jeho osobních údajů, pro účely organizace soutěže a v rozsahu nutném k tomuto účelu, včetně souhlasu s jejich zveřejněním na facebookových stránkách https://www.facebook.com/MobilNachod/v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, v platném znění. Účastník soutěže zároveň uděluje Jindřichu Vláškovi souhlas se zasíláním informací o pořádaných akcích a jiných aktivitách, jakož i obchodních sdělení na poskytnutou e-mailovou adresu, ve smyslu zákona č.480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a to až do písemného odvolání souhlasu, a to na dobu trvání tří let, nebude-li odvolán dříve. Organizátor soutěže je oprávněn zpracovávat osobní údaje poskytnuté účastníky soutěže po dobu trvání soutěže a po dobu přiměřenou po jejím skončení, nejpozději však do konce třetího měsíce po skončení soutěže. Účastník soutěže má právo k jejich přístupu, je oprávněn písemně požádat o poskytnutí informace o osobních údajích, které jsou o něm zpracovávány, a v případě
+420 608 777 727 info@mobil-nachod.cz     www.mobil-tabor.cz porušení svých práv, může požádat organizátora soutěže o vysvětlení nebo požadovat, aby organizátor soutěže odstranil závadný stav. Účastník soutěže bere na vědomí, že má práva dle § 11 a 21zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů,  tj. zejména že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv odvolat, že má právo na opravu údajů, blokování a jejich likvidaci a zpracovávat osobní údaje lze pouze se souhlasem subjektu údajů. Účastník soutěže může své výše uvedené souhlasy kdykoliv odvolat písemnou žádostí zaslanou na výše uvedenou adresu. V takovém případě však ztrácí nárok na výhru, nebyla-li soutěž ještě ukončena.
12. Organizátor si vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla anebo podmínky soutěže včetně změny doby jejího trvání, či soutěž kdykoliv ukončit bez náhrady, a to s účinností ode dne uveřejnění na internetových stránkách https://www.facebook.com/MobilNachod/.
13. Soutěžící registrací do soutěže souhlasí s pravidly a podmínkami soutěže v plném rozsahu.
14. Soutěž organizuje Jindřich Vlášek z vlastní iniciativy a nezávisle na portálu www.facebook.com.
 
V Náchodě dne 20. 08. 2019       Jindřich Vlášek