+420 605 295 550 info@mobil-tabor.cz www.mobil-tabor.cz

 

Pravidla soutěže „Vyhrajte bluetooth reproduktor s Mobil Tábor “

 

1.Soutěž organizuje Jindřich Vlášek, se sídlem Riegrova 163, 54701 Náchod, O: 70657637. Účast v soutěži je zdarma a není podmíněna nákupem zboží či služeb od Jindřicha Vláška.

 2. Soutěž trvá od 22. 4. 2020 do 13. 5. 2020. Soutěží se o Bluetooth reproduktor Huawei CM51 Grey. Výherce zveřejníme 14. 5. 2020 na Facebook stránce Mobil Tábor (https://www.facebook.com/mobiltabor/).

 3. Zájemce o účast v soutěži musí být aktivní uživatel Facebooku a musí na něm tedy mít osobní profil a být fanouškem Facebook stránky Mobil Tábor.

 4. Soutěž je založena na zveřejnění komentáře pod soutěžním příspěvkem. Jediné, co musí soutěžící udělat, je správně odpovědět na otázku: „Jakou službu v Mobil Tábor nepořídíte?“ Na výběr jsou tři možnosti – A) Nákup a výkup mobilů, tabletů, iMaců, a Macbooků B) Servis mobilů a tabletů C) Výměna autobaterie. Zveřejněním komentáře pod příspěvkem se uživatel stává soutěžícím.

 5. Vítězem se stane jedna osoba, která bude vylosována ze všech správných odpovědí pod soutěžním příspěvkem. V komentáři musí být uvedena správná odpověď.

 6. Výherce musí splňovat všechna kritéria uvedená výše.

 7. Výherce bude o výhře vyrozuměn do komentářů pod soutěžním příspěvkem, kde bude vyzván k zaslání svých kontaktních údajů.

 8. Bude-li mít organizátor oprávněné podezření na podvodné, nepoctivé nebo nekalé jednání účastníka soutěže či jiné osoby, která účastníku soutěže napomohla či mohla napomoci k výhře, nebo pokud k takovému jednání dojde, bude účastník ze soutěže vyloučen; to platí stejně i v případě jiného jednání účastníka soutěže či jiné osoby, která účastníku soutěže napomohla či mohla napomoci k výhře, jenž je jinak v rozporu se soutěžními pravidly či podmínkami. Účast v soutěži nelze vymáhat soudní cestou.

 9. Výhra účastníka soutěže, kterou z důvodů spočívajících nikoli na straně organizátora nebude možno doručit, propadá ve prospěch organizátora. Organizátor neodpovídá za ztrátu, poškození, zničení, či nedoručení oznámení o výhře nebo za ztrátu, poškození, zničení, či nedoručení výhry samotné z důvodů spočívajících na straně účastníka soutěže nebo poskytovatele služeb elektronických komunikací, poskytovatele poštovních služeb či jiného doručovatele.

 10. Na výhru nevzniká právní nárok a není možné ji směnit za hotovost ani místo nich požadovat jiné plnění.

 11. Účastník soutěže dává svojí účastí v soutěži souhlas organizátorovi se zpracováním jeho osobních údajů, pro účely organizace soutěže a v rozsahu nutném k tomuto účelu, včetně souhlasu s jejich zveřejněním na facebookových stránkách

 

https://www.facebook.com/mobiltabor/ v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, v platném znění. Účastník soutěže zároveň uděluje Jindřichu Vláškovi souhlas se zasíláním informací o pořádaných akcích a jiných aktivitách, jakož i obchodních sdělení na poskytnutou e-mailovou adresu, ve smyslu zákona č.480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a to až do písemného odvolání souhlasu, a to na dobu trvání tří let, nebude-li odvolán dříve. Organizátor soutěže je oprávněn zpracovávat osobní údaje poskytnuté účastníky soutěže po dobu trvání soutěže a po dobu přiměřenou po jejím skončení, nejpozději však do konce třetího měsíce po skončení soutěže. Účastník soutěže má právo k jejich přístupu, je oprávněn písemně

+420 605 295 550 info@mobil-tabor.cz www.mobil-tabor.cz

požádat o poskytnutí informace o osobních údajích, které jsou o něm zpracovávány, a v případě porušení svých práv, může požádat organizátora soutěže o vysvětlení nebo požadovat, aby organizátor soutěže odstranil závadný stav. Účastník soutěže bere na vědomí, že má práva dle § 11 a 21zákona č.110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, tj. zejména že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv odvolat, že má právo na opravu údajů, blokování a jejich likvidaci a zpracovávat osobní údaje lze pouze se souhlasem subjektu údajů. Účastník soutěže může své výše uvedené souhlasy kdykoliv odvolat písemnou žádostí zaslanou na výše uvedenou adresu. V takovém případě však ztrácí nárok na výhru, nebyla-li soutěž ještě ukončena.

 12. Organizátor si vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla anebo podmínky soutěže včetně změny doby jejího trvání, či soutěž kdykoliv ukončit bez náhrady, a to s účinností ode dne uveřejnění na internetových stránkách https://www.facebook.com/mobiltabor/.

 13. Soutěžící registrací do soutěže souhlasí s pravidly a podmínkami soutěže v plném rozsahu.

 14. Soutěž organizuje Jindřich Vlášek z vlastní iniciativy a nezávisle na portálu www.facebook.com.

 V Táboře dne 22. 04. 2020 Jindřich Vlášek