Zpracování osobních údajů

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Jindřich Vlášek se sídlem Riegrova 163, Náchod 547 01, IČO 70657637, DIČ CZ8110308503. Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku.

Níže uvedené obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (Jindřich Vlášek, se sídlem Riegrova 163, Náchod 547 01, IČO 70657637, DIČ CZ8110308503) a kupujícího pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese: www.mobil-tabor.cz nebo kameném obchodě na stejné adrese a Purkyňova 1085, Tábor.

UŽIVATELSKÝ ÚČET

1.    Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.    Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

3.    Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do svého uživatelského účtu.

4.    Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

5.    Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 1rok nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

6.    Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

7.    Pro zrušení uživatelské účtu prosíme o kontaktování prodávajícího buď telefonicky nebo emailem. 

Jaké údaje shhromažďujeme

1.     Pro uzavření obchodní transakce je třeba uvést jméno (název firmy, IČ a kontaktní osobu), adresu (fakturační a případně dodací), telefon, rodné číslo a email. Dále pak evidujeme zadané objednávky u nás. V případě vyzvednutí objednávky, reklamace, opravy či proplacení dobropisu od Vás můžeme vyžadovat předložení dokladu totožnosti, a to za účelem předcházení vzniku škod a zamezení legalizaci výnosů pocházejících z trestné činnosti. Bez předložení tohoto dokladu Vám můžeme odmítnout zboží či peníze předat.

2.    Pro uzavření obchodu je nutné uvést uvedené údaje nutné při vyplnění objednávky nebo registrace.  Údaje, které získáme s Vaším souhlasem, slouží pro posouzení Vaší důvěryhodnosti, bonity a platební morálky. Na základě tohoto lze z naší strany nabídnout další speciální služby, které jsou určeny jen vybraným zákazníkům.

Bezpečnost a ochrana osobních údajů

1.     Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění kupní smlouvy, marketingových akcí prodávajícího, k posouzení důvěryhodnosti a platební morálky. Žádný z poskytnutých osobních údajů nebude v jiném zájmu zvěřejněn, poskytnuty třetím osobám apod. s výjimkou v souvislosti s odesláním objednaného zboží (jméno, adresa a telefonní číslo). Prodávající postupuje tak, aby nakupující (objednávající) neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života nakupujícího (objednávajícího).

2.     Veškeré osobní údaje, které nakupující poskytuje prodávajícímu jsou poskytnuty dobrovolně prodávajícímu za účelem splnění objednávky, marketingových akcí prodávajícího, prověření bonity, důvěryhodnosti a platební morálky.  kupujícího jsou shromážděny, zpracovávány a uschovány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění, jedná se zejména o jméno, příjmení, adresu, telefonní číslo, e-mailovou adresu.

3.     V případě že kupující nesouhlasí se zpracováním osobních údajů zašle nesouhlas na adresu provozovny a to buď emailem nebo písemně. Kupující bere na vědomí, že své osobní údaje poskytuje prodávajícímu dobrovolně a bez nátlaku a to na dobu 3 let.